Skip to main content
HVA ER IBD?

Hva er ulcerøs kolitt?

HVA ER ULCERØS KOLITT?

 

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsestilstand i tykk- og endetarmen. Vanlige symptomer er smerter og blodig diaré. [1] Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom som rammer endetarmen (rektum) og nedre deler av tykktarmen (kolon), men sykdommen kan også angripe hele tykktarmen. Betennelsen finnes først og fremst i tarmens slimhinne hvor det danner seg sår (ulcerøs betyr sårdannende). Betennelsen fører til at tykktarmen tømmer seg oftere, noe som medfører diaré. Sårdannelse i slimhinnen gir blødning og produserer puss og slim. Ulcerøs kolitt påvises oftest blant personer i alderen 15-40 år, men både yngre og eldre mennesker kan utvikle sykdommen. Sykdommen angriper menn og kvinner like hyppig. [2]

 

 

 

Hvilke symptomer gir ulcerøs kolitt?

 

De vanligste symptomene ved ulcerøs kolitt er magesmerter og blodig og slimete diaré. Du kan også oppleve slapphet, vekttap, nedsatt matlyst, blødning fra endetarmen og generelt tap av næringsstoffer. Omkring halvparten har milde plager. Andre kan oppleve feber, blodig diaré, kvalme og kraftige magesmerter. Ulcerøs kolitt kan hos ca. 25 prosent også forårsake leddbetennelser, øyebetennelser, leversykdom, beinskjørhet, hudutslett, anemi (nedsatt blodprosent) og nyrestein. [2]

 

 

 

 

Hva er årsaken til ulcerøs kolitt?

 

Årsaken er ukjent, men viktige faktorer for sykdomsutvikling er arvelighet, miljøfaktorer, mikrobiota i tarmen og en forstyrret immunrespons. Sykdomsforløpet varierer. Mange pasienter har lange perioder uten aktiv sykdom (remisjon) ledsaget av enkeltutbrudd med forverring, mens andre pasienter kan ha nærmest kronisk aktiv sykdom med høyt symptomtrykk. [3]

 

 

 

 

Hva er behandlingen?

 

Ulcerøs kolitt er en kronisk tilstand, slik at de fleste aldri blir helt kvitt sin sykdom. Behandlingen går ut på å dempe betennelsen i tarmen, og da brukes forskjellige immundempenede medikamenter, avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen.
Et mindretall har hyppige sykdomsoppbluss eller episoder med alvorlig sykdomsaktivitet, som krever mer intensiv/biologisk behandling. Noen ender til slutt med operasjon.

Mange lever i lange perioder med lite/ingen plager, og har et oppbluss iblant som responderer godt på medikamentell behandling. Noen har svært sjelden aktiv sykdom og lever stort sett som normalt.

Opptil 20-25 % av pasientene vil behøve operasjon i løpet av livet. Da fjernes hele tykktarmen, og oftest lages en ny endetarm av nedre del av tynntarmen. Etter operasjonen er man kvitt det syke organet, og mange føler de da får et klart bedre liv. Det kan henge igjen noen plager etter inngrepet, som hyppigere tarmtømminger enn vanlig. [3]

 

 

 

 

Prognose

 

De fleste med ulcerøs kolitt vil ha normal arbeidsførhet, men i perioder kunne trenge sykmeldinger i forbindelse med sykdomsoppbluss. Noen har større plager med redusert livskvalitet, og dette kan påvirke så vel yrkesvalg og karriere som familieliv. Seksuallivet kan påvirkes av nedstemthet/fatigue, perioder med aktiv sykdom, smerter etter gjennomgått operasjon, og endret kroppsoppfatning som følge av tarmsykdommen. Imidlertid kan en god kommunikasjon med partner, trygghet, og kunnskap omkring sykdommen bidra til et godt samliv for de fleste. Regelmessig fysisk aktivitet kan være gunstig, og kan påvirke humør, mestringsfølelse og energi positivt. [3]

 

 

 

 

C-ANPROM/NO/ENTY/0155 april 2023

Referanser