Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom hos menn

Å få diagnosen ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan være vanskelig for noen. Sykdommen kan innebære fysiske begrensninger og plager.

 • Kropp
  Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan påvirke kroppen i form av arr etter operasjon og eventuell plassering av stomi. I tillegg kan smerter i bukhulen, diaré og manglende kontroll på avføringen potensielt påvirke både kroppsbildet og seksualitet.1 Et negativt kroppsbilde kan også gå ut over andre områder, som fritidsaktiviteter og arbeid, fordi man kan trekke seg unna sosiale situasjoner.2 Et godt råd kan være å snakke om dette med helsepersonell eller andre som er i samme situasjon.
 • Sex
  Noen legemidler kan forårsake erektil dysfunksjon, som er en manglende evne til å få eller beholde en ereksjon. Menn som får ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan derfor oppleve vanskeligheter i forhold til sex.3 Hvis dette oppstår kan man ta det opp med legen.
 • Fruktbarhet
  Generelt sett påvirker ikke ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom fruktbarheten til menn. Generelle studier viser at ufruktbarhetsandelen blant mannlige pasienter med diagnosen ligger på 5–14 %, noe som er omtrent det samme som blant den generelle befolkningen.1
Referanser
 1. Rosenblatt E, Kane S. Sex-Specific Issues in Inflammatory Bowel Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015; 11: 592-601
 2. Crohns and Colitis Foundation. Emotional Wellness and IBD. Publisert: 22. oktober 2012.Tilgjengelig fra: http://www.ccfa.org/resources/emotional-wellness-and-ibd.html [lastet ned 14.03.2017].
 3. Feagins LA, Kane S. Sexual and reproductive issues for men with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2009; 104(3):768-73.